Nødstrømsanlæg til flugtveje samt brand-og røgventilationsåbninger

Rulleport som flugtvej

Nødstrømsanlæg


til
Brand og røgventilation
Flugtvejsdøre

endvidere
Dør- og portautomatik til 
alle typer døre og porte

DS/EN 12101-10 godkendt 

Yderligere info (pdf)
Rulleport som flugtvej